קורס הטיס הפרטי

הקורס בנוי משתי חטיבות מקבילות, לימודים מעשיים ולימודי תאוריה, אשר ביחד מכשירים את החניכים להטסה עצמאית ובטוחה. הסילבוס מובנה:
החל מהשיעור הראשון, דרך צבירת כ-15 שעות טיסת סולו, עד לקבלת הרישיון המיוחל.


אין כמו מקלחת צוננת לאחר הסולו הראשון

חלק ראשון – מתבצע באזורי אימונים, שם נלמד את אבני היסוד של התעופה: מצבי טיסה יסודיים, ומעברים שבהמשך מתחברים לתרגילים שונים.

חלק שני – שלב ההקפות, בו נלמד להמריא ולנחות באופן עצמאי, כאשר בסופו החניכים צוברים כ-5 שעות הקפות סולו.

חלק שלישי – חזרה לאזורי אמונים, עיבוי יכולות ההטסה, וצבירה של כ-5 שעות סולו נוספות באזורים.

חלק רביעי – שלב הניווטים, בטיסות אלו נלמד את שיטת הניווט האווירי, והכרת שדות תעופה ומנחתים שונים, ובהמשך החניכים משלימים עוד כ-5 שעות סולו ניווטים לשדות השונים.

תוספות – לקראת סוף הקורס, החניכים מקבלים 3 שעות הדרכה- בטיסת לילה, ו-3 שעות הדרכת מכשירים. הדבר אינו אומר כי חניכים יכולים לטוס בלילה, או בתנאי מכשירים, כי אם יקבלו
השכלה כללית בנושאים אלו.

במקביל ללימודים המעשיים, החניכים ילמדו את לימודי התאוריה ויבחנו במקצועות הבאים: ידע טכני, מטאורולוגיה, חוקת הטיס, נווטות, ספרי מטוס, השפעות פיזיולוגיות בטיסה, ותקשורת רדיו. מעבר כל מבחני התאוריה, הינו תנאי הגשה למבחן המעשי, המתבצע על ידי בוחן רשות התעופה האזרחית.

קורסים מתקדמים

לאחר קבלת רישיון הטיס הפרטי, ניתן להמשיך לשפר מיומנויות, ולהתקדם ברישיונות, בהגדרים ובסוגי המטוסים. לכל קורס דרישת סף של שעות טיסה כטייס מפקד, סיום הקורס מותנה במעבר מבחני תאוריה, ומבחן מעשי – המתבצע על ידי בוחן רשות התעופה האזרחית.

הגדר מכשירים- הינו הקורס הראשון אליו תרשמו לאחר קבלת רישיון הטיס הפרטי. טיסה על פי כללי מכשירים – נותנת מענה למצב בו לא ניתן לטוס בתנאי ראיה, או שיש עניין לטוס בנתיבים המוגדרים כנתיבי מכשירים. הטייסים לומדים להסתמך על מכשירי ההטסה והניווט הנמצאים במטוס.

רישיון מסחרי- נותן אפשרות לבוגרי הקורס לעבוד לפרנסתם בענף התעופה, בתנאי שצברו מינימום של שעות טיסה כנדרש בחוק. במהלך קורס זה, הטייסים מעמיקים את מיומנויות ההטסה ויכולת קבלת החלטות.

רישיון הדרכה- מאפשר לכם לשתף את הידע והניסיון שצברתם במהלך השנים, ולתרום בטיפוח הדור הבא של הטייסים. ההדרכה נותנת סיפוק גדול,
עד שלא התנסיתם בכך – לא תוכלו להבין זאת.

הסבות – לאחר שקיבלתם את רישיון הטיס הפרטי, ואתם מאושרים להטיס מטוס בוכנה חד מנועי ספציפי, הסבה למטוס בוכנה חד מנועי אחר, נעשית
על פי סילבוס קיים, ובחינות פנימיות בבית הספר.

לימודי התאוריה

כל רישיון או הגדר שתעשו בקריירה התעופתית שלכם, מלווה בלימודי תאוריה, ההולכים בד בבד עם הלימודים המעשיים.

בין אם תהיו חניכים שלי בלימודי הטיס המעשיים, ובין אם לא, תוכלו ללמוד בעזרתי את
לימודי התאוריה.

כמדריכת טיסה עם ניסיון עשיר בהדרכת תאוריה, אני שותפה בהקמת מערכת לימודי תאוריה, המאפשרת לחניכים ולטייסים, לכל הרישיונות וההגדרים, ללמוד את מקצועות התעופה,
בצורה מתקדמת, ממוקדת, זולה ונוחה.

 

"כי ידע הוא כוח" (פרנסיס בייקון).
טייס המבין את התאוריה הכרוכה בהטסת המטוס, ומתעדכן באופן שוטף בתכני המערכת, הוא בהכרח טייס טוב יותר, ובטוח יותר.

 

למידע נוסף, הכנסו לאתר GoYeda.com